artpunkt #23PEJZAŻ INSTYTUCJONALNY 3 / KRYTYKA. MIĘDZY POLSKĄ A ŚWIATEM - KAROL SIENKIEWICZ
SZTUKA INTERNETU - OD NET.ARTU DO KULTURY POSTINTERNETOWEJ 4 / SZTUKA W KULTURZE POSTINTERNETOWEJ - EWA WÓJTOWICZ
Plotka między mieszkańcami, o pracy architektki Aleksandry Wasilkowskiej - Romuald Demidenko
Nowy duch / Piotra Bosackiego umiłowanie fizyki / Penerzy Ducha cz.I - Przemysław Chodań
ARTYSTA I CAŁA "RESZTA". O TWÓRCZOŚCI JANA BERDYSZAKA - MATEUSZ BIECZYŃSKI
AUTOPORTRET W CZASIE I PRZESTRZENI. NOWE SERIE FOTOGRAFICZNE MARKA SZYRYKA - Elżbieta Łubowicz
O życiu "pomiedzy" - z Joanną Rajkowską rozmawia Agnieszka Dela-Kropiowska
CZY ZNAJĄ PAŃSTWO...? / INTERNETY - Aleksander Hudzik
Read and Die/ Knowledge and shaping of archives / Archives and the shaping of knowledge - Agnieszka Grodzińska
DEKA CODZIENNOŚCI. YOUNG BRITISH ARTISTS I LATA 90. - MAŁGORZATA MICUŁA
C u r a t o r - r u n  / O z r o b i e n i u   w ł a s n e g o   m ł o t k a - Aneta Szylak
BTW BWA. POPLENEROWY RAPORT - EWA TATAR
WERSJA ELEKTRONICZNA:

NARODZINY, KOPULACJA, ŚMIERĆ - Zofia Krawiec


Maciej Toporowicz, Gwiazdy w oczach, kolorowa fotografia, 2008

                    Maciej Toporowicz w wieku pięciu lat nabawił się gorączki reumatycznej, której konsekwencją było późniejsze zmaganie się z wadą serca. Dużą część swoich najwcześniejszych lat spędził w szpitalnych salach, marząc o wolności i zabawie na podwórku z innymi dziećmi. Szpital wspomina jako najgorszy rodzaj więzienia, przetrzymujący najniewinniejszych – dzieci. Rozstanie z rodzicami i unoszące się w powietrzu przeczucie śmierci u samego początku życia rezonowało w późniejszej dualistycznej filozofii Toporowicza. Artysta doświadczający oddechu śmierci u progu życia już zawsze w swojej twórczości będzie łączył dychotomie: w śmierci dostrzeże seksualną witalność, a w pięknie zło. Dwudzielność ta niejednokrotnie będzie powodem nieporozumień i kontrowersji.