zobacz - Grzegorz Klaman

KONSTRUKCJA KRYTYCZNOŚCIGRZEGORZ KLAMAN, NAMIOT, 1994, 285 X 300 X 200 CM, MIXED MEDIA,
DEPOZYT MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SZCZECINIE,
FOT. ARCHIWUM FUNDACJI WYSPA PROGRESS