artpunkt #18

Od przedstawień ciała do mięsności- z Grzegorzem Klamanem rozmawiała Aneta Szyłak
BILLY JEST DZIELNY, MA ZAMIAR ZMIENIĆ EKONOMIĘ SZTUKI - Paweł Sysiak, Jaś Domicz
THE HARDER YOU LOOK, THE HARDER YOU LOOK - Agnieszka Grodzińska
Czy galerzyście wolno się żenić? - Łukasz Gorczyca
ŁOWIECKI DRESZCZ - Antoni Beksiak
O mieście i festiwalu - z Anetą Szyłak rozmawiała Agnieszka Dela - Kropiowska
LOKALIZACJE I DYSLOKALIZACJE.
PRZESTRZENIE 55. BIENNALE SZTUKI W WENECJI - Łukasz Kropiowski
IL PALAZZO ENCICLOPEDICO - POLSKIE AKCENTY NA WENECKIM BIENNALE - Dobromiła Błaszczyk
NIEMY JAK DZWON - Aleksander Hudzik
ZAMRAŻANIE CZASU / ROZGRZEWANIE PAMIĘCI - Natalia Krawczyk

wersja elektroniczna: